Yeni Türk Dili A.B.D.

  Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR

   Ana Bilim Dalı Başkanı

e-Posta: hakan.ozdemir@giresun.edu.tr
Öğr. Gör. Heves BOZBAĞ

e-Posta: heves.bozbag@giresun.edu.tr