Bologna Yüksek Lisans Bilgi Paketi

Program Tanımları

 

Kuruluş

2010

Kazanılan Derece

 

Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

 

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak ve belirlenen dil ve diploma derecesine sahip olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

 

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri geçerlidir.

Program Profili

 

Programda; Türk Dili ve Edebiyatı’nın “Eski Türk Edebiyatı”, “Yeni Türk Edebiyatı”, “Türk Halk Edebiyatı”/“Türk Halk Bilimi”, “Türk Dili”, “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” alanlarının tarihî dönemlerdeki gelişimlerinin ve bu alanlarda verilen eserlerin ele alınması; bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; Türk Dilinin ve Edebiyatı’nın günümüzdeki gelişme özelliklerinin yeniden yorumlanmasını amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmakta, ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

 

Türk Dili ve Edebiyatı bilim uzmanı derecesini kazanmış bir öğrenci akademik sahada doktora çalışmalarına devam edebilir, üniversitelerde “Araştırma Görevlisi” veya “Türk Dili Okutmanı” kadrolarında çalışabilir. Mezunlar hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında redaktörlük, editörlük, sözlükçülük, kütüphanecilik ve arşivcilik gibi meslek dallarında uzman olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Yüksek Lisans öğrenimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puanları almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

 

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Bölüm Olanakları

 

Bölümde 4 Profesör, 2 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretim çalışmaları sürdürülmektedir.

Program Yeterlilikleri

 

1. Türk Dili ve Edebiyatının Lisansüstü öğretim gördüğü sahasında detaylı bilgi sahibi olur.

2. Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.

3. Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.

4. Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.

5. Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.

6. Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.

7. Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

 Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD

BİLGİ 1

X

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 2

 

X

 

 

 

 

 

BİLGİ 3

 

 

X

 

 

 

 

BİLGİ 4

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 5

 

 

 

 

X

 

 

BİLGİ 6

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 7

 

 

 

 

 

 

X

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD

BECERİLER 1

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 2

 

 

 

X

 

 

 

BECERİLER 3

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER 4

 

 

 

 

 

 

X

BECERİLER 5

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 6

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 7

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 8

 

 

 

 

 

 

 

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 8

X

 

 

 

 

 

 

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD

YETKİNLİK 1

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

X

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 8

 

 

 

 

 

 

 

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 3

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 7

X

 

 

 

 

 

 

6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

X

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Yüksek Lisans Müfredatı

Yueksek_Lisans_Muefredati__Resim_.png