Çağdaş Türk Lehçeleri A.B.D.

Prof. Dr. Feridun TEKİN                           

      Ana Bilim Dalı Başkanı                                                      

e-Posta: feridun.tekin@giresun.edu.tr
Arş. Gör. Gamze YORULMAZ

e-Posta: gamze.yorulmaz@giresun.edu.trArş. Gör. Ersin KARTLAŞMIŞ

e-Posta: ersin.kartlasmis@giresun.edu.tr

Arş. Gör. Ozan GÖKDEMİR

e-Posta: ozan.gokdemir@giresun.edu.tr