Türk Halk Bilimi A.B.D.


 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KORKMAZ                                                                                                                                                                                   
               Ana Bilim Dalı Başkanı

e-Posta: akif.korkmaz@giresun.edu.tr