Türk Halk Edebiyatı A.B.D.

Doç. Dr. Abonoz KÜÇÜK 

Ana Bilim Dalı Başkanı

e-Posta: abonoz.kucuk@giresun.edu.tr


 

Prof. Dr. Ahmet GÜNGÖR

e-Posta: ahmet.gungor@giresun.edu.tr 

Arş. Gör. Dr. Gülşen DERELİOĞLU (ÖYP)


e-Posta: gulsen.derelioglu@giresun.edu.tr