Türk Halk Edebiyatı A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Gülşen DERELİOĞLU (ÖYP)

e-Posta: gulsen.derelioglu@giresun.edu.tr