Türk Halk Bilimi A.B.D.

 Prof. Dr. Beyhan KESİK

     Anabilim Dalı Başkanı

e-Posta: beyhan.kesik@giresun.edu.tr 

Dr. Arş. Gör. Ahmet KESKİN

e-posta:  ahmetkeskinahmet@gmail.com