Bologna Lisans Bilgi Paketi

Program Tanımları

 Kuruluş

2002

Kazanılan Derece

 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

 

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

 

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.

Program Profili

 

Bölümün amacı; sahasında temel eğitim almış ve sahip olduğu bilgiyi ilgililere aktarabilecek öğrenciler yetiştirmek ve bu öğrencileri Türk Dünyasının bütününde, diğer Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede, lisansüstü eğitim için hazırlamak.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları öğretmen olabilir, özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman, araştırma görevlisi olabilir. Bakanlıklarda ve bunlara bağlı birimlerde, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında, kütüphanelerde vb. görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dil, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Bilim Dallarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Genel kural olarak değerlendirme, her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) şeklindedir. Bazı dersler ödev ya da seminer gerektirebilir.

Mezuniyet Koşulları

 

Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

Tam Zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Güre Yerleşkesi Giresun Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Beyhan KESİK

Bölüm Olanakları

 

Bölümde 4 Profesör, 2 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretim çalışmaları sürdürülmektedir.

Program Yeterlilikleri

 

1

Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.

2

Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.

3

Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek yeteneğine sahip olmak.

4

Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olmak.

5

Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olmak

6

Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilmek.

7

Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilmek ve bu alanda araştırma yapabilmek.

8

Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmek.

9

Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.

10

Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.

11

Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek.

12

Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi birikimini başkalarına aktarabilmek.

 

Program Çıktıları-Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD

BİLGİ 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BİLGİ 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BİLGİ 7

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD

BECERİLER 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BECERİLER 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER 5

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

BECERİLER 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD

YETKİNLİK 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 8

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 5

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD

 

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 3

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Lisans Müfredatı

 

 Bologna_muefredat_resim.png