Çağdaş Türk Lehçeleri A.B.D.

Prof .Dr. Feridun TEKİN                           

      Anabilim Dalı Başkanı                                                      

e-Posta: feridun.tekin@giresun.edu.tr
 

Dr. Öğr. Üy. Yaşar Şimşek

e-Posta: yasarsimsek@giresun.edu.tr