Anket

27 Kasım 2023 Pazartesi

Üniversitemizde yürütülen ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına tüm paydaşlarımızın katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda; öğrencilerimiz, akademik ve idari tüm personelimiz tarafından doldurulması beklenilen anketler aşağıda yer almaktadır.