Tek Ders Sınavı Senato Kararı

25 Temmuz 2020 Cumartesi

Tek Ders Sınavı Senato Kararı;
  • E-posta, whatsapp, telefon aracılığıyla tek ders öğrencileri ile iletişime geçilebileceği,
  • Aynı iletişim araçları kullanılarak ödev, proje vb. yöntemlerle tek ders sınavlarının yapılarak notların sisteme girilmesi,
  • Yapılan sınavların kayıt altına alınarak CD, DVD, Flash vb. kayıt araçları kullanılarak ilgili kayıtların Dekanlığa iletilmesi karara bağlanmıştır.
  • Tek ders sınavları için UZEM sistemi kullanılmayacaktır. Bu konuda UZEM'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.